Istraži Tikveš - PEC Tikveš

OBILAZAK PREZENTACIJSKO EDUKACIJSKOG CENTRA - ISTRAŽITE POSTAV I OKOLIŠ

Istražite postav i sadržaj koji nudimo po objektima.

Klikom na pojedini objekt na karti pogledajte njegov sadržaj.

ANEKS

Ovdje započinje Vaš posjet.

Na samom ulazu nalazi se recepcija, info punkt i suvenirnica.

Moderan dodatak (aneks) novom dvorcu sagrađen je zbog protokola koji ne dopušta boravak predsjednika dvaju država u istoj građevini. Naime, nakon Drugog svjetskog rata ,dvorac Tikveš i okolno lovište bili su nacionalizirani  te ih je koristio dugogodišnji jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito. U razdoblju koje je slijedilo dvorac je korišten za lov i ekskluzivni turizam, a u dvorac su kao gosti dolazili brojni poznati međunarodni državnici.

Uoči posjeta francuskog predsjednika 1972. godine, zbog protokola koje ne dopušta boravak predsjednika dvaju država u istoj građevini, izgrađen je u obliku osmerokuta, ovaj moderan aneks Novom dvorcu.

Aneks Novoga historicističkog dvorca projektom je prenamijenjen u prirodoslovni postav i podijeljen u nekoliko tematsko-interpretacijskih cjelina: Močvarni kanal, Glavna dvorana, Stvaranje močvarnog staništa, Hranidbeni lanac, Zeleni Rit, Ekologija, Sve boje Rita, Migracije ptica, Vanjski sadržaji, Izlazni hodnik, Suvenirnica, Eksponati za slijepe i slabovidne te gluhe i nagluhe osobe. Postavu se pristupa iz hodnika na 1. katu gdje je smještena glavnina postava, a predviđeno je kružno kretanje posjetitelja iz središnje prostorije u manje cjeline. Postav se nastavlja i u prizemlju hodnika te na manjem prostoru suvenirnice.

NOVI HISTORICISTIČKI DVORAC

Postavu ovog objekta pristupa se iz Aneksa. Uvodni dio smješten je u prizemnom, zapadnom krilu dvorca, a pristupa mu se s prvog kata staklenog hodnika koji je spoj s aneksom.

 

U sklopu kompleksa “Dvorac Tikveš” centralni rezidencijalni objekt je dvorac koji je izgrađen u drugoj polovici 19. stoljeća u duhu romantičarskog historicizma.

Novi historicistički dvorac sagrađen je po direktivi nadvojvode Friedricha iz kuće Habsburg. Razlog izgradnje bio je nedovoljna prostranost tada postojećeg dvorca u Bilju.

Reprezentativni dvorac sagrađen je na povišenom platou nasipa. Po stilskim obilježjima lovački dvorac izgrađen je u duhu romantičarskog historicizma. Građen je opekom, a pročelja su ukrašena jednostavnim uresima. Sva pročelja su obrađena fasadnom opekom koja je naknadno obojana crvenom fasadnom bojom.

Sedamdesetih godina u prizemlju je izvedena recentna nadogradnja, odnosno komunikacijski trakt koji je dalje spojen sa zasebnim aneksom.

Novi historicistički dvorac projektom je prenamijenjen u povijesno-prirodoslovni postav koji je raspoređen u cijeloj zgradi – u prizemlju, na 1. i 2. katu te manjem dijelu potkrovlja. Postav je podijeljen na šest tematsko-interpretacijskih cjelina: Uvod, Habsburgovci, Dinastija Karađorđević, Albertina, Tito, Novija povijest. Kroz svaku od tih povijesnih cjelina provučene su prirodne vrijednosti koje su se događale u određenom vremenskom razdoblju.

LADANJSKA VILA / STARI DVORAC

Spustite li se stepenicama koje se nalaze desno od pročelja Novog dvorca  doći ćete do Ladanjske vile. Ovdje posjetitelji mogu doživjeti svijet sisavaca, ptica, gmazova, vodozemaca i kukakaca karakterističnih za Kopački rit.  A riblju faunu ovdje možete doživjeti pomoću VR naočala.

Druga reprezentativna građevina rezidencijalnog kompleksa Tikveš je lovački dvorac.. Po svojim stilskim karakteristikama  svrstava se u kurije, vile ili lovačke kuće ladanjske arhitekture koje su se gradile krajem 19.  i početkom 20. stoljeća po uzoru na modificirane seoske kuće tzv. "narodni stil".

Prema sačuvanoj kartografskoj građi prilikom izgradnje ove ladanjske arhitekture bilo je izrađeno više varijantnih rješenja. Usvojeno varijantno rješenje izrađeno je 1903. godine. Stoga se u to vrijeme, ili nešto kasnije, treba datirati i izgradnja same građevine. Glavno obilježje ukupnog korpusa građevine je njezina drvena rezbarena konstrukcija trijema na katu građevine.

Posebni detalj nalazi se na pročelju iznad glavnog ulaza gdje je ucrtana 1926. godina sa vodoravnom linijom, koja se prema nekim navodima, odnosi na veliku poplavu i nivo vode koja je te godine poplavila kompleks Tikveš i okolni kraj.

Ladanjska vila projektom je prenamijenjena u prirodoslovni postav. Veći dio prizemlja zauzima prostor u kojem je omogućeno kružno kretanje stazom koja je stilizirana verzija drvene šetnice Kopačkog rita. Postav je hiperrealistična slika Kopačkoga rita kroz godišnja doba.

U manjem dijelu prizemlja, u posebnoj interpretacijskoj cjelini, prezentirane su vrste riba tipične za vode Kopačkog rita, a posjetitelji riblju faunu doživljavaju uz pomoć VR prikaza.

KAPELA PAPINSKOG BLAGOSLOVA

Ovdje se nalazi prekrasna kapelica koja je izgrađena krajem 19.st u okviru vlastelinstva obitelji Teschen.

Kapelica je po oblikovanju skroman sakralni objekt sa zvonom na preslici. Izgrađena je na blago povišenom terenu, a građena je opekom na istaknutom soklu koji je zidan lomljenim kamenom. Na istočno pročelje je prislonjena natkrivena drvena konstrukcija koja ima funkciju narteksa. Narteks je oslonjen na dva rezbarena stupa, dok je krovište pokriveno biber crijepom. Fasada je naglašena na uglovima u opeci pilastrima. Ulazni portal ima izvorne drvene vratnice. Pročelje kapelice sa svoje sjeverne i južne strane rastvoreno je sa po jednim polukružnom prozorskim otvorom. Građevina je ukupne površine 23,99 m2.

Obnova kapele je izvedena povodom trećeg apostolskog pohoda pape Ivana Pavla II Hrvatskoj, a prvog gradovima Osijeku i Đakovu u Biskupiji Đakovačkoj i Srijemskoj 2003. godine. U kapeli se na spomeničkom stupu nalazi Knjiga apostolskog blagoslova.

BIO-EKOLOŠKA STANICA

Bio-ekološka stanica smještena je jugozapadno od Dvorca kao samostojeći objekt, dužom stranom u pravcu istok-zapad. Pristup do objekta osiguran je jugozapadnom stranom internom prometnicom koja se spaja na cestu Kozjak – Tikveš.

Građevina je izgrađena početkom 20 stoljeća i u naravi je služila za smještaj osoblja kompleksa. Prilikom posjeta državnika služila je kao vojarna za smještaj vojnika-stražara koji su bili u osiguranju.

Građena je na temeljima od zidane opeke, nosivi i pregradni zidovi zidani su punom opekom, međukatna konstrukcija je drveni grednik u pogledu obložen daskom i trskom te ožbukan, što je ujedno i stropna konstrukcija kako u prizemlju, tako i na katu. Građevinom dominira drveni trijem koji se proteže cijelom dužinom kako prizemlja, tako i kata. Fasada je ožbukana i bojana. Ukupna bruto površina iznosi cca 677 m2. Građevina ima visoko prizemlje i kat.

Skip to content