Projekt: „Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš“ financiran je sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“– Promicanje održivoga korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 61.066.740,42 kuna, od čega je 85% financirano iz Fondova Europske unije, a 15% su Javna sredstva – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ciljevi projekta su povećanje broja posjetitelja i atraktivnosti u Parku prirode Kopački rit, adaptacija i opremanje sadržaja i povećanje broja educiranih posjetitelja o važnosti i očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti.

Dvorci kompleksa Tikveš predstavljaju vrijednu kulturno-povijesnu baštinu, stoga su se radovi odvijali uz kontrolu Konzervatorskog odjela u Osijeku.