Nije dozvoljeno unošenje hrane i pića u postave

Nije dozvoljen ulaz kućnih ljubimaca

Nije dozvoljeno kretanje na rolama i sličnim prometalima

Nije dozvoljeno pušenje

Otpatke treba baciti u kante za smeće

Budi oprezan ako je sklizav pod!

Također molimo da se pažljivo koriste interaktivni paneli, VR naočale te audiovodiči.

Unutar granica Parka prirode Kopački rit dopušteno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Područje Parka prirode Kopački rit zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode. Molimo posjetitelje da poštuju pravila ponašanja i surađuju s djelatnicima Parka.

Na području Parka:

  • Zabranjeno je branje, prikupljanje, oštećivanje ili uništavanje biljaka i gljiva
  • Zabranjeno je uznemiravanje, ozljeđivanje, prikupljanje ili ubijanje životinja te oštećivanje gnijezda i duplja životinja
  • Nije dopušteno bacanje otpadaka i opušaka
  • Zabranjeno je paljenje vatre
  • Psi moraju biti na uzici
  • Nije dopušteno plivanje
  • Zabranjeno je kampiranje i logorovanje
  • Sportsko-rekreacijski ribolov dopušten je na samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje Park i samo na određenim lokacijama
  • Nije dopušteno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Parka
  • Zabranjeno je bavljenje turističkom, ugostiteljskom ili trgovačkom djelatnošću bez koncesijskog odobrenja Parka.