Kompleks Dvorca Tikveš kroz svoju je povijest promijenio mnogobrojne gospodare i vlasnike. Svatko od njih ostavio je neizbrisiv trag u njegovoj prirodnoj, povijesnoj i kulturnoj baštini.

Tikveškim šumama šetali su i lovili mnogobrojni vladari, predsjednici i njihovi gosti. Zatvoren od očiju javnosti bio je lovačko središte poznato u europskim i svjetskim razmjerima.

Početkom 18. stoljeća nakon protjerivanja Turaka ustrojeno je vlastelinstvo Belje. Do svoje smrti 1737. godine prvi je vlasnik bio poznati austrijski vojskovođa princ Eugen Savojski. Nakon njegove smrti darovnicom carice Marije Terezije iz 1780. godine Kompleksom gospodare mnogobrojni članovi Teschenske loze Habsburgovaca, koji se ujedno navode kao posljednji vlasnici veleposjeda Belje.

Stare fotografije svjedoci su ladanjskog života, pejzažne arhitekture, etnologije vlastelinstva. Snimila ih je Isabelle Teschen koja je ovdje često boravila sa svojim suprugom nadvojvodom Friedrichom Habsburschim.

Nakon završetka Velikog rata tj. Prvog svjetskog rata 1918. godine lovački je kompleks dijelom uništen te se obnavlja inicijativom kralja SHS Aleksandra Karađorđevića i tada dobiva status dvorskog lovišta. Tikveške šume velika i bogata su riznica biološke raznolikosti i to je jedan od razloga da  u periodu od 1941. – 1944. godine princ Albrecht Habsburg koji i upravlja kompleksom osniva Biološku stanicu  Albertina.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata 1948. godine područjem upravlja Državno dobro Belje, a 60-ih godina 20. stoljeća Lovno-šumsko gazdinstvo Jelen.

Predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito u svojoj je lovačkoj rezidenciji često boravio i ugostio mnogobrojne državnike i goste. Početkom 90-ih godina i neposredno pred početak Domovinskog rata kompleks je devastiran a infrastruktura uništena.

Od 1991. godine u vlasništvu je Republike Hrvatske. Kompleks dvorca Tikveš zaštićen je Rješenjem Konzervatorskog odjela u Osijeku. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2000. godine kompleks je dan na korištenje i upravljanje Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit.

Kompleks Dvorca Tikveš koji se udobno i prirodno smjestio u starim tikveškim hrastovim šumama, neiscrpno je blago mnogobrojnih legendi i priča naših stručnih vodiča.